Choreograph*innen


Atsushi Kachi Kumotaro Sayoko
Atsushi Takenouchi


Seisaku Kachi


Kumotaro Mukai


Sayoko Onishi


Lola Joana Rianto Felix
Lola Lince Joana von Mayer Rianto Felix Ruckert